เชิญถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับฟิสิกส์

ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญผู้ที่มีคำถามเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ หรือหัวข้ออื่น ๆ ในวิชาวิทยาศาสตร์ ตั้งกระทู้เพื่อถามคำถามและร่วมกันเสวนาในเว็บบอร์ดของระบบการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learing) ของ IPST Learning Space

คลิกเข้าไปตั้งคำถามและเสวนาได้ที่ภาพด้านล่าง

Comments

comments