แอปพลิเคชัน

 
...................

เชิญดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน Sound Experiment ที่พัฒนาโดยทีมนักวิชาการกลุ่มวิชาฟิสิกส์ สสวท. สำหรับใช้ในการทำกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง คลื่นเสียง (เฉพาะระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เท่านั้น)

   
.......................... .......
ตัวอย่างหน้าจอแอพพลิเคชัน Sound Experiment ของ กลุ่มวิชาฟิสิกส์ สสวท. ตัวอย่างหน้าจอแอพพลิเคชัน Sound Experiment ของ กลุ่มวิชาฟิสิกส์ สสวท.
........      
   
http://bit.ly/3eBO5G7
 ใช้สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน Sound Experimentได้จาก QR Code  หรือเข้าไปที่ลิงค์ด้านบน เพื่อดาวน์โหลด
   
   
   
  .........เอกสารแนะนำแอพพลิเคชัน Sound Experiment  คู่มือการจัดกิจกรรมการทดลองเรื่องเสียงผ่านแอพพลิเคชันบนสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต
     
   
.................**หมายเหตุ การ install แอพพลิเคชัน อาจมีการแจ้งเตือนว่า เป็นแอพพลิเคชันที่ไม่อยู่ใน Play Store ให้ผู้ใช้เลือก "ใช่" หรือ "Yes" เพื่อ install

Comments

comments