ยุคของนิวตริโน

Share ก่อนปี ค.ศ.1945 จากการศึกษาปรากฏการณ์กัมมันตรังสีที่นิวเคลียสสลายตัวและปล่อยอนุภาคบีตาออกมา นักฟิสิกส์ได้พบว่าอนุภาคบีตามีพลังงานต่าง ๆ ได้หลายค่า ทั้ง ๆ ที่ทฤษฎีระบุว่า อนุภาคบีตาทุกอนุภาคต้องมีพลังงานเท่ากัน และเมื่อผลการทดลองกับคำทำนายของทฤษฎีขัดแย้งกัน โวล์ฟกัง เพาลี (Wolfgang Pauli) จึงเสนอทางออก ที่นำไปสู่การค้นพบอนุภาคมูลฐานชนิดใหม่ ชื่อ "นิวตริโน" ซึ่งได้นำไปสู่การค้นคว้าวิจัยที่น่าตื่นเต้นจนกระทั่งในยุคศตวรรษที่ 21           อ่านบทความ "ยุคของนิวตริโน" โดย ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน ได้เพิ่มเติมที่ นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 203 แบบออนไลน์ โดยคลิกที่ภาพด้านล่าง                     

Yoichiro Nambu นักฟิสิกส์โนเบลปี ค.ศ. 2008

Share   แม้เจ็บหนักจนต้องเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลแห่งเมือง Princeton ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ. 1955 แอลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) ก็ยังครุ่นคิดเรื่องทฤษฎีสนามเอกภาพ เพราะมีความมุ่งมั่นจะสังเคราะห์ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปกับทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าให้เป็นหนึ่งเดียวและในช่วงเวลาเดียวกันนี้นักฟิสิกส์อเมริกันเชื้อชาติญี่ปุ่นชื่อ Yoichiro Nambu ก็พยายามสร้างทฤษฎีสนามเอกภาพเช่นกัน    เชิญอ่านบทความ "Yoichiro Nambu  นักฟิสิกส์โนเบลปี ค.ศ. 2008" โดย ศ.ดร.สุทัศน์ ยกส้าน ได้จากหน้าต่างด้านล่าง หรือคลิกที่สัญลักษณ์ลูกศรมุมขวาบนของภาพ เพื่อเปิดหน้าต่างเอกสารใหม่  

ฟิสิกส์กับของเล่น: จานสาธิตภาพลวงตา

จานสาธิตภาพลวงตาเป็นของเล่นที่ทำให้เกิดภาพคล้ายวัตถุจริงแต่ไม่สามารถจับต้องได้ จานสาธิตภาพลวงตามีหลักการทำงานอย่างไร มาหาคำตอบกัน...

Misconceptual Physics เรื่อง การหาระยะยุบของสปริง จากการปล่อยตกของมวลในแนวดิ่ง

Share จากสถานการณ์ สปริงตั้งอยู่ในแนวดิ่ง มีค่านิจสปริงเป็น k N/m ปล่อยก้อนมวล m จากระยะสูง h วัดจากปลายด้านบนของสปริงก้อนมวล m ตกลงที่ปลายสปริงและอัดสปริงลงไป อยากทราบระยะยุบสูงสุดของสปริง เชิญอ่านบทความได้ จากนิตยสาร สสวท. แบบออนไลน์ ฉบันที่ 186 โดย คลิกที่นี่ หรือ (ถ้าใช้เวลาโหลดนาน) ให้ดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกที่รูปภาพ