จิตสำนึกของ James Frank นักฟิสิกส์รางวัลโนเบลปี 1925

เจมส์ แฟรงค์ เป็นนักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน ผู้มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่ง นักเรียนฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จะรู้จักการทดลอง ของ ฟรังก์ กับกุสตาฟ แฮทซ์ (Gustav Hertz) ที่ทำให้คนทั้งสองได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี พ.ศ. 2468 Read More.

Linus Pauling บิดาของวิชา เคมีควอนตัม

เมื่ออายุได้เพียง 31 ปี Linus Pauling ก็รู้ว่าตนคือนักเคมีที่เก่งที่สุดในโลก อีก 10 ปีต่อมา นักเคมีทั่วโลกต่างก็ยอมรับว่า Pauling เก่งจริง เพราะเขาคือนักเคมีคนแรกที่นำวิชากลศาสตร์ควอนตัมของฟิสิกส์มาอธิบายการเกิดพันธะต่าง ๆ ทางเคมี Read More.

แท่งแก้วล่องหน

เมื่อใช้จุ่มแท่งแก้วทนความร้อนลงในน้ำมัน (ชั้นบนสุด) และ กลีเซอรีน (ชั้นล่างสุด) จะพบว่า แท่งแก้วหายไป ในขณะที่ยังสามารถมองเห็นแท่งแก้วได้น้ำผสมสีน้ำเงิน (ชั้นกลาง) การหายไปของแท่งแก้วนี้ เนื่องจากทั้งแท่งแก้วทนความร้อน น้ำมัน และกลีเซอรีน มีค่าดรรชนีหักเหใกล้เคียงกัน ทำให้แสงที่ผ่านแท่งแก้วในของเหลวทั้งสองนี้มีการหักเหเกิดเป็นรูปร่างของแท่งแก้วน้อยมาก Read More.