หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพ วิชาฟิสิกส์ พร้อมจัดส่งให้กับผู้ที่สนใจสั่งซื้อ

ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาขาฟิสิกส์ สสวท., ประเภทของสื่อ, เอกสารประกอบการสอนและอบรม

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพ วิชาฟิสิกส์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ทั้ง 5 เล่ม ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย สาขาฟิสิกส์ สสวท. ให้มีเนื้อหาที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับเนื้อหาในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ เล่ม 1 - 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และเนี้อหาอุดมศึกษาชั้นปีที่ 1 สำหรับให้นักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพของตนเองทางด้านวิชาฟิสิกส์ สามารถศึกษาได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ สำนักบริการวิชาการ สสวท. โทร. 02-392-4021 ต่อ 3102, 3106 ระหว่างเวลา 9:00 – 16:00 วันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ

.......... .............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ฟิสิกส์ เล่ม 1
 

พื้นฐานสำหรับฟิสิกส์ การเคลื่อนที่แนวตรง แรงและกฎการเคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ

ราคา 185 บาท

ISBN: 978-616-37-2223-2

<คลิกที่ภาพหน้าปกด้านซ้ายมือเพื่อดูสารบัญ>

............................
   

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ฟิสิกส์ เล่ม 2

งานและพลังงาน โมเมนตัมและการชน การเคลื่อนที่แบบหมุน สมดุลสถิต

ราคา 125 บาท

ISBN: 978-616-37-2229-4

<คลิกที่ภาพหน้าปกด้าซ้ายมือเพื่อดูสารบัญ>

 
   

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ฟิสิกส์ เล่ม 3

คลื่นกล เสียง แสง แสงเชิงฟิสิกส์

ราคา 125 บาท

ISBN: 978-616-37-2235-5

<คลิกที่ภาพหน้าปกด้านซ้ายมือเพื่อดูสารบัญ>

 
   

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ฟิสิกส์ เล่ม 4

ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง ไฟฟ้าและแม่เหล็ก โพลาไรเซชันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ราคา 140 บาท

ISBN: 978-616-37-2256-0

<คลิกที่ภาพหน้าปกด้านซ้ายมือเพื่อดูสารบัญ>

 
   

หนังสือเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อเสริมศักยภาพ วิทยาศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ฟิสิกส์ เล่ม 5

ของไหล อุณหพลศาสตร์ ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์อนุภาค

ราคา 140 บาท

ISBN: 978-616-36-2140-5

<คลิกที่ภาพหน้าปกด้านซ้ายมือเพื่อดูสารบัญ>

 

Comments

comments