กิจกรรม: คลื่นและตัวกลาง

คลื่นผิวน้ำเป็นคลื่นกล เกิดขึ้นเมื่อผิวน้ำถูกรบกวนและมีการถ่ายโอนพลังงานผ่านอนุภาคของน้ำ เมื่อคลื่นผิวน้ำเคลื่อนที่ อนุภาคของน้ำบริเวณผิวน้ำมีการเคลื่อนที่อย่างไร สามารถหาคำตอบได้จากกิจกรรมนี้