คลิปวิดีทัศน์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ

   เชิญคลิกที่ภาพด้านล่างเพื่อเข้าชมรายการคลิปวีดิทัศน์ "แรงและการเคลื่อนที่" ประกอบการเรียนรู้ตามหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ของ สสวท. ผ่าน YouTube Channel ของ กลุ่มสาระฟิสิกส์ สสวท.   Read More.

กิจกรรม: ความถี่ธรรมชาติ

วัตถุต่างๆ เมื่อมีแรงกระทำเพียงครั้งเดียว วัตถุนั้นจะสั่นอย่างอิสระด้วยความถี่ธรรมชาติ เช่น ออกแรงกระตุ้นลูกตุ้มที่ผูกกับเชือกให้แกว่ง จะเกิดอะไรขึ้นถ้าแรงที่กระทำมีความถี่หนึ่งๆ สามารถหาคำตอบได้จากกิจกรรมนี้