เชิญรับความรู้พร้อมความบันเทิงในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 13

Share สสวท. ร่วมกับท้องฟ้าจำลอง (เอกมัย) จัดฉายภาพยนตร์ในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 13   ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2560  พร้อมกับศูนย์จัดฉายภาพยนตร์ทั่วประเทศ โดยภายในปีนี้ การจัดฉายภาพยนตร์อยู่ภายใต้หัวข้อเรื่อง "ยุคแห่งมนุษยชาติ" ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://sciencefilm.ipst.ac.th/

เชิญครู นักวิชาการ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน วทร. 23

Share        การจัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 23 (วทร.23) นี้จะจัดขึ้นระหว่างวัน่ี่ 14 - 16 ตุลาคม 2560 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร ภายใต้ธีม "สร้างสรรค์การเรียนรู้สู่ครูไทย 4.0" หรือ "Creative Learning for SMT Teachers 4.0" คลิกดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://wtr.ipst.ac.th/  

เปิดเทอมใหม่ พร้อมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้แบบใหม่กับ IPST Learning Space

Share IPST Learning Space #ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. ที่ได้รับการออกแบบให้ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในอีกมิติให้กับคุณครู นักเรียนและผู้ที่สนใจ ผ่านทางเว็บไซต์ https://learningspace.ipst.ac.th/ ที่อัดแน่นไปด้วยสื่อการเรียนรู้หลัก 5 ระบบ ได้แก่  1.#ระบบอบรมครู | Teacher Professional Development System 2.#ระบบการสอบออนไลน์ | Online Testing System 3.#ระบบคลังความรู้ | SciMath.org 4.#ระบบการเรียนรู้ร่วมกัน | Collaborative Learning 5.#ระบบสำนักพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ | e-Publishing โดยเนื้อหาในเว็บไซต์ครอบคลุมและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางฯ ที่ใช้ในโรงเรียน ใครที่อยากรู้รายละเอียดของระบบหลักทั้ง 5 ระบบ คลิกเข้าศึกษาการใช้งานได้ที่ https://learningspace.ipst.ac.th/

เชิญถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับฟิสิกส์

Share เชิญผู้ที่มีคำถามเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ หรือหัวข้ออื่น ๆ ในวิชาวิทยาศาสตร์ ตั้งกระทู้เพื่อถามคำถามและร่วมกันเสวนาในเว็บบอร์ดของระบบการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learing) ของ IPST Learning Space คลิกเข้าไปตั้งคำถามและเสวนาได้ที่ภาพด้านล่าง