นวัตกรรมการกักเก็บน้ำเลียนแบบสับปะรดสี

Share ผลงานวิจัยชนะเลิศ เรื่อง “นวัตกรรมการกักเก็บน้ำเลียนแบบสับปะรดสี” เป็นแนวทางหนึ่ง ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ โดยได้คำนึงถึงรูปทรงของวัสดุที่สามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการเลียนแบบพืชที่ขึ้นอยู่ในเขตแห้งแล้ง อันได้แก่ สับปะรดสี โดยทีมผู้วิจัยได้เลือกสับปะรดสีพันธุ์ Aechmeaaculeato sepala เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่กักเก็บน้ำได้ดี เชิญอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมดังกล่าวได้จากนิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 203 แบบออนไลน์ หรือจากไฟล์บทความ โดยคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง      

พวกเราเกิดจากดวงดาว

Share วัตถุประสงค์ประการหนึ่งของการศึกษาวิชาดาราศาสตร์ คือ เพื่อค้นหาว่า มนุษย์รวมทั้งสิ่งต่าง ๆ ในเอกภพเกิดจากอะไร บัดนี้เราพอที่จะบอกได้แล้วว่า พวกเราเกิดจากดวงดาว โดยเฉพาะดาวฤกษ์มวลมาก ๆ   เชิญอ่านบทความ "พวกเราเกิดจากดวงดาว" ได้จาก นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 204 แบบออนไลน์ หรือจากไฟล์บทความ โดยคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง  

แบตเตอรี่: อุปกรณ์ให้พลังงานแห่งอนาคต ตอนที่ 2

Share ในอนาคตที่โลกจะหันมาใช้พลังงานสะอาดอย่าง พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ พลังงานลม แบตเตอรี่จะเป็นอุปกรณ์สำคัญในการกักเก็บพลังงานที่ไม่เสถียรเหล่านี้ไว้ใช้ในเวลาที่ต้องการ การเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของแบตเตอรี่ รวมทั้งแนวทางการใช้แบตเตอรี่อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญในการดำรงชีวิตในอนาคต  เชิญอ่านบทความ "แบตเตอรี่: อุปกรณ์ให้พลังงานแห่งอนาคต ตอนที่ 2" ได้จาก นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 204 แบบออนไลน์ หรือจากไฟล์บทความ โดยคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง  

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน: นัยสำคัญทางสถิติกับนัยสำคัญในทางปฏิบัติ

Share บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ครูได้มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยเฉพาะในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ซึ่งมีจุดเน้นที่แตกต่างจากการวิจัยประเภทอื่น ๆ  เชิญอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ได้จาก นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 204 แบบออนไลน์ หรือจากไฟล์บทความ โดยคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง