Internet of Things (IoT) เมื่อสรรพสิ่งอิงกับอินเทอร์เน็ต

Share เราคงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า อินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะทำอะไร อยู่ที่ไหน ทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามักเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตอยู่เสมอ จึงอาจเปรียบอินเทอร์เน็ตเป็นดังสายลมที่อยู่รอบตัวเรา แล้วเราจะเตรียมรับมือกับมันได้อย่างไร ถ้าเรานิ่งเฉย ไม่สนใจจะใช้ประโยชน์จากมัน เราก็อาจพลาดการได้ความสะดวกสบายบางประการในชีวิตไป หน้าที่ของเราคือ ทำความเข้าใจว่าเราจะใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและผู้อื่น    เชิญอ่านบทความ "Internet of Things (IoT)  เมื่อสรรพสิ่งอิงกับอินเทอร์เน็ต" โดย วชิรพรรณ  ทองวิจิตร ได้จากหน้าต่างด้านล่าง หรือคลิกที่สัญลักษณ์ลูกศรมุมขวาบนของภาพ เพื่อเปิดหน้าต่างเอกสารใหม่  

Linus Pauling บิดาของวิชา เคมีควอนตัม

Share เมื่ออายุได้เพียง 31 ปี Linus Pauling ก็รู้ว่าตนคือนักเคมีที่เก่งที่สุดในโลก อีก 10 ปีต่อมา นักเคมีทั่วโลกต่างก็ยอมรับว่า Pauling เก่งจริง เพราะเขาคือนักเคมีคนแรกที่นำวิชากลศาสตร์ควอนตัมของฟิสิกส์มาอธิบายการเกิดพันธะต่าง ๆ ทางเคมี หลังจากที่นักเคมีได้อ่านตำราที่ Pauling เรียบเรียงในปี ค.ศ. 1939 ชื่อ “The Nature of Chemical Bonds” โลกก็ยอมรับว่านี่คือตำราเคมีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งคริสต์ศตวรรษที่ 20 ซึ่งมีความสำคัญเทียบเท่าตำรา “Principia Mathematica” ของ “Isaac Newton” และหนังสือ“On the Origin of Species” ของ Charles Darwin  เชิญอ่านบทความ "Linus Pauling บิดาของวิชาเคมีควอนตัม" โดย ศ.ดร. สุทัศน์ ยกส้าน ได้จากหน้าต่างด้านล่าง หรือคลิกที่สัญลักษณ์ลูกศรมุมขวาบนของภาพ เพื่อเปิดหน้าต่างเอกสารใหม่

สานฝันเยาวชน เปิดประตูสู่อาชีพด้านสะเต็มกับฑูตสะเต็ม กัปตันโสภณ พิฆเนศวร

Share นักบิน เป็นหนึ่งอาชีพในฝันของเยาวชนหลายคน วันนี้ “กัปตันโสภณ พิฆเนศวร" หรือ “นกอู” “กัปตันอู” ซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และความมั่นคงองค์กร สังกัดสายการบินนกแอร์ ได้มาทำหน้าที่เป็น “ทูตสะเต็ม” (STEM Ambassador) ในการถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงาน และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนในกิจกรรมสะเต็มศึกษาที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เชิญอ่านบทความ "สานฝันเยาวชน เปิดประตูสู่อาชีพด้านสะเต็มกับฑูตสะเต็ม" ได้จากหน้าต่างด้านล่าง หรือคลิกที่สัญลักษณ์ลูกศรมุมขวาบนของภาพ เพื่อเปิดหน้าต่างเอกสารใหม่

e-book เพื่อการสอนวิทยาศาสตร์

Share ปัจจุบันมีการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบหนังสือ ผ่านจอคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาอื่น ๆ ซึ่งอาจเป็นข้อความ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ ทั้งวีดิทัศน์และแอนิเมชันโดยเรียกว่า e-book electronics book หรือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนา e-book เพื่อให้ผู้อ่านมีปฏิสัมพันธ์ด้วยการตอบโต้กับสิ่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน e-book ได้ จึงเป็นการสื่อสารสองทาง โดยกระตุ้น ให้ผู้อ่านมีความสนใจในการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและอิสระ ในทุกสถานที่ และทุกเวลา ทั้งยังสามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ และสามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการด้วยเครื่องพิมพ์ได้ด้วย  เชิญอ่านบทความ "e-book เพื่อการสอนวิทยาศาสตร์" ด้านล่าง