การบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนสะเต็มทั้งระบบ

Share  โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม เป็นโรงเรียนที่เป็นต้นแบบชูธงจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง สะเต็มศึกษาทั้งระบบ ซึ่งได้ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม จนเห็นผลชัดเจน อีกทั้งได้ประกาศตัวเป็นโรงเรียนผู้นำด้านสะเต็มศึกษา โดยมีรอยยิ้มของนักเรียน ความสุขของครูในการเรียนรู้ร่วมกัน และมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตที่ดีให้แก่นักเรียนมาเป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนงาน ภายใต้การบริหารของ ดร. สามารถ รอดสำราญ เชิญอ่านบทสัมภาษณ์ของ ดร.สามารถ รอดสำราญ ได้จากบทความ การบริหารสถานศึกษาสู่โรงเรียนสะเต็มทั้งระบบ ได้ในนิตยสาร สสวท. ออนไลน์ฉบับที่ 206 ที่ลิงค์ นิตยสาร สสวท. ฉบับ 206 หรือ จากการคลิกที่ภาพด้านล่าง

บอกเล่าประสบการณ์การเดินทางไปร่วมงาน Microsoft in Education Global Training Partner Summit ณ ประเทศสิงคโปร์

Share จากการได้มีโอกาสเดินทางเข้าไปร่วมงาน Microsoft in Education Global Training Partner Summit ที่ประเทศสิงคโปร์ ผู้เขียนขอแบ่งปันสิ่งที่ได้เรียนรู้โดยสรุป เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ 3 ซอฟต์แวร์ที่ทาง Microsoft ได้นำเสนอ ได้แก่ OneNote, Sway และ Office Mix เชิญอ่านเรื่องเล่าจากการร่วมการอบรมได้จากบทความ บอกเล่าประสบการณ์การเดินทางไปร่วมงาน Microsoft in Education Global Training Partner Summit ณ ประเทศสิงคโปร์ ได้ในนิตยสาร สสวท. ออนไลน์ฉบับที่ 206 ที่ลิงค์ นิตยสาร สสวท. ฉบับ 206 หรือ จากการคลิกที่ภาพด้านล่าง  

John Cockcroft และ Ernest Walton ผู้บุกเบิกการเปลี่ยนแปลงธาตุ โดยการระดมยิงนิวเคลียส ด้วยอนุภาคพลังงานสูง

Share ค.ศ.1932 เป็นปีทองของวงการฟิสิกส์ เพราะในเดือนมีนาคมของปี James Chadwick ได้พบอนุภาคนิวตรอน ด้าน Carl Anderson ได้พบ positron ส่วน John Cockcroft กับ Ernest Walton ได้ประสบความสำเร็จในการใช้เครื่องเร่งอนุภาคยิงโปรตอนให้พุ่งชนนิวเคลียสของธาตุ lithium แสดงให้เห็นเป็นครั้งแรกว่า มนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงธาตุได้ นอกจากนี้ก็ยังทำให้เกิดเทคโนโลยีการเร่งอนุภาคมูลฐานให้มีพลังงานสูงและทำให้ Cockcroft กับ Walton ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำ ปี ค.ศ. 1951 ร่วมกัน เชิญอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับผลงานของ Cockcroft กับ Waltonได้จากบทความในนิตยสาร สสวท. ฉบับ 206 ที่ลิงค์ นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 206 หรือคลิกที่ภาพด้านล่าง

เครื่องยนต์คูรี Curie Engine

Share เครื่องยนต์คูรีคือเครื่องยนต์ความร้อนรูปแบบหนึ่ง ที่ทeงานโดยใช้สมบัติบางประการเชิงแม่เหล็กซึ่งสัมพันธ์กับ อุณหภมิ และสมบัติเชิงแม่เหล็กนี้ค้นพบโดยนักฟิสิกส์ชาว ฝรั่งเศสชื่อ ปิแอร์ คูรี (Pierre Curie) ผลการศึกษาของเขาทำให้ ก่อกำเนิดเครื่องยนต์คูรี บทความนี้จะกล่าวถึง หลักการทำงานของเครื่องยนต์คูรี และการสร้างเครื่องยนต์คูรี อย่างง่าย ๆ เพื่อทดสอบองค์ความรู้ที่คูรีพบ คลิกอ่านเนื้อหาของบทความ เครื่องยนต์คูรี Curie Engine โดย สมนึก บุญพาไสว ผู้เชี่ยวชาญ ฝ่ายออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ สสวท. ได้ที่ลิงค์ นิตยสาร สสวท. ฉบับ 204 หรือคลิกที่ภาพด้านล่าง