เชิญถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับฟิสิกส์

Share เชิญผู้ที่มีคำถามเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ หรือหัวข้ออื่น ๆ ในวิชาวิทยาศาสตร์ ตั้งกระทู้เพื่อถามคำถามและร่วมกันเสวนาในเว็บบอร์ดของระบบการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learing) ของ IPST Learning Space คลิกเข้าไปตั้งคำถามและเสวนาได้ที่ภาพด้านล่าง

เชิญสมัครเข้าอบรมออนไลน์ การจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา

Share เชิญทุกท่านที่สนใจ สมัครเข้าอบรมแบบออนไลน์ การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา โดยคลิกที่รูปด้านล่างเพื่อเข้าสู่ระบบอบรมครูออนไลน์ของ สสวท. หมดเขต 31 มีนาคม 2560 ทั้งนี้ ในการสมัครเข้าอบรม ทุกท่านต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน จึงสามารถเข้าดูรายละเอียดของการอบรมได้ โดยให้คลิกเลือกที่คำว่า "เข้าสู่ระบบ" ที่อยู่ตำแหน่งด้านขวามือบนของหน้าเว็บไซต์ จากนั้นให้คลิกเลือก "สมัครสมาชิกใหม่" เพื่อกรอกรายละเอียด                           

เชิญรับความรู้พร้อมความบันเทิงในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 12

Share สสวท. ร่วมกับท้องฟ้าจำลอง (เอกมัย) จัดฉายภาพยนตร์ในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 12   ระหว่างแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2559  พร้อมกับศูนย์จัดฉายภาพยนตร์ทั่วประเทศ โดยภายในปีนี้ การจัดฉายภาพยนตร์อยู่ภายใต้หัวข้อเรื่อง "วัสดุศาสตร์"  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://sciencefilm.ipst.ac.th/ หรือ https://goo.gl/4SbKgJ

เชิญร่วมงาน Thailand STEM Festival 2016

Share          จากนโยบายขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาสู่สถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ของกระทรวงศึกษาธิการ ทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จึงได้ร่วมมือกับศูนย์สะเต็มศึกษาภาค ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดงานไทยแลนด์สะเต็มเฟสติวัล ประจำปี 2016 ขึ้นในเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนนี้ โดยมุ่งสร้างความตระหนักให้ ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป ได้เห็นความสำคัญของการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษา และช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยเกิดความรักที่จะเรียนรู้ และสนุกสนานในการเรียนสายวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี และสร้างกำลังคนสายอาชีพสะเต็มที่มีคุณภาพ พร้อมทั้งนำความรู้สะเต็มศึกษา มาใช้ในชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพ          งาน Thailand STEM Festival 2016 มีกลุ่มเป้าหมายหลักคือนักเรียน โดยมีการเน้นกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ความรู้ด้านเทคโนโลยีวิทยาการหุ่นยนต์ เป็นสำคัญ ภายใต้หัวข้อ “ สะเต็มสุดฮอต โรบอตสุดฮิต ” เพื่อให้นักเรียนไทยเห็นความเชื่่อมโยงจาก ไทยแลนด์ยุค 3.0 ซึ่งเป็นยุคที่มีการใช้อุตสาหกรรมหนักและการลงทุนจากต่างประเทศเป็นหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ไปสู่ไทยแลนด์ ยุค 4.0 ที่มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและอินเทอร์เน็ต มาร่วมในการผลิตสินค้าและบริการที่หลากหลาย […]