ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้าร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ ระดับ ม.ปลาย​ (รูปแบบออนไลน์)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเข้าร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ ระดับ ม.ปลาย (รูปแบบออนไลน์)​ รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ ระดับ ม.ปลาย รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ ระดับ ม.ปลาย (รูปแบบออนไลน์) รุ่นที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์ ระดับ ม.ปลาย
รุ่นที่ 2 (รูปแบบออนไลน์)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ (ฟิสิกส์) ระดับ ม.ปลาย (รูปแบบออนไลน์) รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับ ม.ปลาย รุ่นที่ 1