ถาม - ตอบ

.........................................

             สำหรับผู้ที่มีคำถามเกี่ยวกับ หลักสูตร เนื้อหา หรือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในวิชาฟิสิกส์ระดับ ม.ปลาย สามารถตั้งกระทู้เพื่อถามคำถามและร่วมกันเสวนาในเว็บบอร์ดของระบบการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learing) ของ IPST Learning Space

             คลิกที่ภาพด้านล่างเพื่อเข้าสู่ระบบ

              

...............   .............

Comments

comments