ติดต่อเรา

..................................

....

กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 

สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนปลาย

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

924 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110

โทรศัพท์  02-3924021 (ต่อ 2212 - 2215)

โทรสาร   02-3814044

E-mail:    physicsipst@gmail.com

 

................................
 

.

Comments

comments