ติดต่อเรา

 
..................................

....

กลุ่มวิชาฟิสิกส์ 

สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์โลก

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

924 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110

โทรศัพท์  02-3924021 (ต่อ 2210, 2212,2208)

โทรสาร   02-3814044

E-mail:    physicsipst@gmail.com

Facebook:     http://www.facebook.com/physics.ipst

 

.


Comments

comments