นาวาฝ่าวิกฤต: ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา

Share คริสต์ศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่เทคโนโลยีมีการเติบโต และพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ทำให้นักเรียนสามารถเข้าถึง ข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ต่างๆ ได้ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว ส่งผลให้พฤติกรรมและความสนใจในการเรียนของ นักเรียนในยุคนี้เปลี่ยนไป การจัดการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน ในคริสต์ศตวรรษที่ 21 จึงไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การให้นักเรียน เข้าใจและจดจำ ความรู้ หลักการ และทฤษฎีต่างๆ เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการพัฒนาทักษะและความสามารถในการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่อย่างมากมาย เพื่อให้สามารถนำ ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาที่นักเรียนเผชิญอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ      เชิญอ่านบทความ "นาวาฝ่าวิกฤต: ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา"  ได้โดยคลิกที่ภาพด้านล่าง หรือ อ่านจากนิตยสาร สสวท. ออนไลน์ ฉบับที่ 198 ได้โดยคลิกที่นี่  

ตัวอย่างข้อสอบการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกประเทศไทย วิชาฟิสิกส์

Share เชิญทดลองทำตัวอย่างข้อสอบการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก วิชาฟิสิกส์ โดยดาวน์โหลดตัวอย่างพร้อมเฉลยได้โดยคลิกที่ภาพด้านล่าง หรือ อ่านจากนิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 159 ได้ที่ลิงค์ นิตยสาร สสวท. ฉบับย้อนหลัง   

จัดการเรียนการสอนฟิสิกส์อย่างไร ให้สนุก ปลูกความคิดสู่ปัญญา

Share เราจะให้ผู้เรียนสนุกกับการสอนหรือการแสดงของเราได้นั้น เราเองต้องสนุกก่อน การจัดการเรียนการสอนเป็น "เป็นการแสดง" ชนิดหนึ่ง ที่มี "บทแสดง" ที่ยากมาก เพราะต้องแสดงให้การให้ความรู้เนียนไปกับการบันเทิง เชิญอ่า่นบทความได้จากหน้าต่างด้านล่าง              

กิจกรรมชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานสะอาด

Share   ในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ แบตเตอรี่จะเป็นแหล่งกักเก็บและให้พลังงานหลักในการใช้ชีวิตของผู้คน การทำกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่ และการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานสะอาด สามารถส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งพลังงานของอนาคตชนิดนี้ได้เป็นอย่างดี            เชิญอ่านบทความ "กิจกรรมชาร์จแบเตอรี่ด้วยพลังงานสะอาด" โดย นายรักษพล ธนานุวงศ์ นักวิชาการอาวุโส สสวท. ได้โดยคลิกที่ภาพด้านล่าง หรือ อ่านจากนิตยสาร สสวท. ออนไลน์ ฉบับที่ 196 ได้โดยคลิกที่นี่