นาวาฝ่าวิกฤต: ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา

    เชิญอ่านบทความ "นาวาฝ่าวิกฤต: ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการตามแนวทางสะเต็มศึกษา" &  

ตัวอย่างข้อสอบการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกประเทศไทย วิชาฟิสิกส์

เชิญทดลองทำตัวอย่างข้อสอบการแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิก วิชาฟิสิกส์ โดยดาวน์โหลดตัวอย่างพร้อมเฉลยได้โดยคลิกที่ภาพด้านล่าง หรือ อ่านจากนิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 159 ได้ที่ลิงค์ นิตยสาร สสวท. ฉบับย้อนหลัง 

จัดการเรียนการสอนฟิสิกส์อย่างไร ให้สนุก ปลูกความคิดสู่ปัญญา

เราจะให้ผู้เรียนสนุกกับการสอนหรือการแสดงของเราได้นั้น เราเองต้องสนุกก่อน การจัดการเรียนการสอนเป็น "เป็นการแสดง" ชนิดหนึ่ง ที่มี "บทแสดง" ที่ยากมาก เพราะต้องแสดงให้การให้ความรู้เนียนไปกับการบันเทิง เชิญอ่า่นบทความได้จากหน้าต่างด้านล่าง             Read More.

กิจกรรมชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานสะอาด

  ในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ แบตเตอรี่จะเป็นแหล่งกักเก็บและให้พลังงานหลักในการใช้ชีวิตของผู้คน การทำกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่ และการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานสะอาด สามารถส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งพลังงานของอนาคตชนิดนี้ได้เป็นอย่างดี            เชิญอ่านบทความ "กิจกรรมชาร์จแบเตอรี่ด้วยพลังงานสะอาด" โดย นายรักษพล Read More.