ประสบการณ์การเยี่ยมชมกิจกรรมสะเต็มศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

Share โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ International STEM Education for Teachers Inspired by Fun Hands-on with Science, Technology, Engineering and Mathematics ได้จัดให้บุคลากรทางการศึกษาได้มีการเยี่ยมชมกระบวนการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่มีความก้าวหน้าด้านวิทยาการ เช่น Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), National Museum of Emerging Science and Innovation (Miraikan) ระหว่างวันที่ 19 - 23 เมษายน พ.ศ. 2559                อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้จากนิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 203 แบบออนไลน์ โดยคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง           […]

ครูชุมพล ชารีแสน ครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็ม

Share วันนี้ สสวท. ขอแนะนําให้รู้จักครูชุมพล ชารีแสน ครูวิทยาศาสตร์แห่งโรงเรียนดอนจานวิทยาคม อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์  ผู้ได้รับรางวัลครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็ม สาขาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Thailand STEM Teacher Awards) ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2557 ด้วยผลงานที่มุ่งปลูกฝังเยาวชนให้รู้จักพิจารณาสิ่งแวดล้อมในองค์รวม ส่งเสริมให้นักเรียนทําวิจัย และทําโครงงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชน ตามแนวทางสะเต็มศึกษา             เชิญอ่านบทความ "ครูชุมพล ชารีแสน ปลูกใจรักสิ่งแวดล้อม ครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็ม" โดย สินีนาฏ  ทาบึงกาฬ ได้จากหน้าต่างด้านล่าง หรือคลิกที่สัญลักษณ์ลูกศรมุมขวาบนของภาพ เพื่อเปิดหน้าต่างเอกสารใหม่  

สนุกกับ สสวท. ภายใต้แนวคิดสะเต็มศึกษา

Share   งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2559 ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง และ สสวท. ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้เช่นครั้งก่อนๆ แต่ก่อนอื่นจะขอเล่าถึงความเป็นมาของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ อันเป็นที่มาของการจัดมหกรรมในครั้งนี้            เชิญอ่านบทความ "สนุกกับ สสวท. ภายใต้แนวคิดสะเต็มศึกษา ในมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2559" โดย สินีนาฏ  ทาบึงกาฬ ได้จากหน้าต่างด้านล่าง หรือคลิกที่สัญลักษณ์ลูกศรมุมขวาบนของภาพ เพื่อเปิดหน้าต่างเอกสารใหม่  

สานฝันเยาวชน เปิดประตูสู่อาชีพด้านสะเต็มกับฑูตสะเต็ม กัปตันโสภณ พิฆเนศวร

Share นักบิน เป็นหนึ่งอาชีพในฝันของเยาวชนหลายคน วันนี้ “กัปตันโสภณ พิฆเนศวร" หรือ “นกอู” “กัปตันอู” ซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ความปลอดภัย และความมั่นคงองค์กร สังกัดสายการบินนกแอร์ ได้มาทำหน้าที่เป็น “ทูตสะเต็ม” (STEM Ambassador) ในการถ่ายทอดความรู้ ให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงาน และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนในกิจกรรมสะเต็มศึกษาที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) เชิญอ่านบทความ "สานฝันเยาวชน เปิดประตูสู่อาชีพด้านสะเต็มกับฑูตสะเต็ม" ได้จากหน้าต่างด้านล่าง หรือคลิกที่สัญลักษณ์ลูกศรมุมขวาบนของภาพ เพื่อเปิดหน้าต่างเอกสารใหม่