Misconceptual Physics เรื่อง การหาระยะยุบของสปริง จากการปล่อยตกของมวลในแนวดิ่ง

บทความ, บทความฟิสิกส์

จากสถานการณ์ สปริงตั้งอยู่ในแนวดิ่ง มีค่านิจสปริงเป็น k N/m ปล่อยก้อนมวล m จากระยะสูง h วัดจากปลายด้านบนของสปริงก้อนมวล m ตกลงที่ปลายสปริงและอัดสปริงลงไป อยากทราบระยะยุบสูงสุดของสปริง

เชิญอ่านบทความได้ จากนิตยสาร สสวท. แบบออนไลน์ ฉบันที่ 186  (ถ้าใช้เวลาโหลดนาน) ให้ดาวน์โหลดบทความได้โดยคลิกที่รูปภาพ       

Comments

comments