กิจกรรม: ความถี่ธรรมชาติ

วัตถุต่างๆ เมื่อมีแรงกระทำเพียงครั้งเดียว วัตถุนั้นจะสั่นอย่างอิสระด้วยความถี่ธรรมชาติ เช่น ออกแรงกระตุ้นลูกตุ้มที่ผูกกับเชือกให้แกว่ง จะเกิดอะไรขึ้นถ้าแรงที่กระทำมีความถี่หนึ่งๆ สามารถหาคำตอบได้จากกิจกรรมนี้

การทดลอง: เสียงกับการแทรกสอด

การแทรกสอด (interference) เกิดเมื่อคลื่น 2 ขบวนเคลื่อนที่มาพบกันแล้วเกิดการซ้อนทับกัน ซึ่งในการซ้อนทับจะมีการรวมแอมพลิจูดโดยอาจรวมแบบเสริมหรือหักล้างกันก็ได้ แล้วการแทรกสอดของคลื่นเสียงเป็นอย่างไร สามารถหาคำตอบได้จากการทดลองนี้

การทดลอง: เสียงกับการเลี้ยวเบน

การเลี้ยวเบน (diffraction) เกิดขึ้นเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางแล้วเกิดการแผ่กระจายจากขอบของสิ่งกีดขวางไปทางด้านหลังของสิ่งกีดขวางนั้น โดยคลื่นที่เกิดจากการเลี้ยวเบนจะมีแอมพลิจูดลดลง แล้วการเลี้ยวเบนของคลื่นเสียงเป็นอย่างไร สามารถหาคำตอบได้จากการทดลองนี้