กิจกรรมสะเต็มหรรษา: ลูกโป่งน้ำบันจีจัมป์

เชิญศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมลูกโป่งน้ำบันจีจัมป์ ซึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งของกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา    คลิกที่นี่ หรือ คลิกที่รูปภาพ

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษากับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21

การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษากับการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 เป็นอย่างไร ศึกษาเพิ่มเติมได้โดยคลิกที่ภาพด้านล่าง   

ประสบการณ์การเยี่ยมชมกิจกรรมสะเต็มศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

เชิญศึกษาประสบการณ์จากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยคลิกที่ภาพด้านล่าง