การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน: นัยสำคัญทางสถิติกับนัยสำคัญในทางปฏิบัติ

บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ครูได้มีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยเฉพาะในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ซึ่งมีจุดเน้นที่แตกต่างจากการวิจัยประเภทอื่น ๆ  เชิญอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ได้จาก นิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 204 แบบออนไลน์ หรือจากไฟล์บทความ โดยคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง    

Inquiry กำลังจะหายไป ?!?!

ผ่านมาร้อยกว่าปีแล้วที่จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) ริเริ่มนำกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry-Based Instruction หรือ เรียกสั้นๆ ว่า Inquiry) มาใช้ในห้องเรียนหลังจากนั้น Inquiry ก็เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วยได้มีกลุ่มนักวิชาการการศึกษา นักจิตวิทยา Read More.

3D Printing สุดยอดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการพิมพ์ (ตอนที่ 1)

    เครื่องพิมพ์สามมิติเป็นหุ่นยนต์อุตสาหกรรมประเภทหนึ่ง (Rapid Prototype: RP) ที่มีกำเนิดมานาน 30 กว่าปีแล้ว แต่นิยมใช้กันเพียงในบริษัทขนาดใหญ่ หรือ ในห้องปฏิบัติการ และเพิ่งได้รับความนิยม อย่างแพร่หลายเมื่อประมาณ ค.ศ. Read More.

เรียนรู้จากครูอเมริกัน: ตอนที่ 2 ครูวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย

    เชิญเรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ในระดับ ม.ปลาย ของครูชาวอเมริกันได้จากบทความ เรียนรู้จากครูอเมริกัน: ตอนที่ 2 ครูวิทยาศาสตร์ มัธยมศึกษาตอนปลาย  จากนิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 204 โดยคลิกที่ภาพปกนิตยสาร Read More.