สื่อการทดลองเสมือนจริง (Virtual Experiment)

จากการศึกษาสภาพการเรียนการสอนในปัจจุบัน พบว่าปัญหาส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในปัจจุบัน ก็คือ นักเรียนไม่ได้ทำการทดลองเนื่องมาจากการขาดแคลนอุปกรณ์การทดลอง การมีอุปกรณ์การทดลองแต่ไม่สามารถใช้งานได้ หรือมีไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน เชิญอ่านบทความได้ โดยเข้าไปดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือ (ถ้าใช้เวลาโหลดนาน) คลิกที่รูปภาพ       

การเกิดภาพในแก้วน้ำทรงกระบอก

เมื่อระยะระหว่างวัตถุและแก้วน้ำทรงกระบอกอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม จะพบว่า แสงที่สะท้อนมาจากวัตถุเกิดการหักเหทำให้เกิดภาพสลับซ้ายขวา

รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ปี ค.ศ. 2013 สิ่งสำคัญที่สุดคือ ความสำเร็จ

นักปีนเขาสองคน ได้ปีนขึ้นมาถึงยอดเขาเอเวอเรสต์ ยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก พวกเขาต้องการบันทึกภาพความสำเร็จนี้เอาไว้ แต่กล้องที่พวกเขามี สามารถบันทึกภาพไว้ได้เพียงภาพเดียวเท่านั้น เพราะแบตเตอรี่ใกล้หมดเต็มที ใครจะเป็นคนถ่ายภาพ ใครจะเป็นคนแสดงท่าดีใจให้อีกคนถ่าย  เชิญอ่านบทความได้ โดยเข้าไปดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือ (ถ้าใช้เวลาโหลดนาน) คลิกที่รูปภาพ