ต้อนรับปีแห่งแสง กับกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง แสงเลเซอร์ (ตอนจบ)

   จากกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้เรื่อง แสงเลเซอร์สองกิจกรรมแรก ที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น เป็นการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสมบัติของแสงเลเซอร์และหลักการของการกำเนิดแสงเลเซอร์ ผ่านการอภิปราย การคิดวิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติเพื่อสำรวจ บันทึกผล และสรุปองค์ความรู้ด้วยตนเองจากหลักฐานที่ได้ สำหรับในกิจกรรมที่ 3 นี้ จะเป็นการนำเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับการนำแสงเลเซอร์มาใช้ประโยชน์ ซึ่งจะเป็นการปิดท้ายของชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง Read More.

ต้อนรับปีแห่งแสง กับกิจกรรมสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง แสงเลเซอร์

   แสงเลเซอร์เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันทุกคน ไม่ว่าจะเป็นการใช้แสงเลเซอร์ในการสแกนบาร์โค้ดในร้านสะดวกซื้อ การใช้แสงเลเซอร์อ่านแผ่นดีวีดีเพื่อชมภาพยนตร์ การใช้แสงเลเซอร์ในการพิมพ์เอกสารเพื่อให้ได้ภาพและตัวอักษรที่คมชัด หรือ การใช้แสงเลเซอร์สำหรับการรักษาผิวหนังหรือสายตาที่ผิดปกติ        ในที่นี้ ขอนำเสนอกิจกรรมการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (inquiry) เกี่ยวกับแสงเลเซอร์สำหรับผู้เรียนในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลายโดยนอกจากจะช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแสงเลเซอร์ให้กับผู้เรียนที่สนใจแล้ว ยังเป็นการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเกี่ยวกับแสงที่มนุษย์สร้างขึ้น Read More.

ทำอย่างไรถึงจะเก่งฟิสิกส์

เมื่อเอ่ยถึงคำว่า "ฟิสิกส์" ความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับแต่ละคนจะแตกต่างกัน คนทั่วไปจะค่อนข้างขยาดกับคำนี้ เพราะฟังดูยาก แล้วสำหรับคำถาม "ทำอย่างไรถึงจะเก่งฟิสิกส์" เป็นคำถามที่ไม่เหมือนมีคำตอบ แต่ถ้าตอบติดตลกคงเป็นว่า "ต้องไปเกิดใหม่"   เชิญอ่านบทความได้ โดยเข้าไปดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือ (ถ้าใช้เวลาโหลดนาน) คลิกที่รูปภาพ        Read More.

เสื้อชูชีพ ชูชีพเราอย่างไร

ในชีวิตประจำวันปกติ เราจะพบเห็นเสื้อชูชีพได้ตามยานพาหนะบางประเภท เช่น เรือข้ามฟาก รวมทั้งสถานที่ที่มีกิจกรรมทางน้ำ เช่น สระว่ายน้ำ ชายทะเล ล่องแก่ง เป็นต้น แล้วเหตุใดเราต้องสวมเสื้อชูชีพในเมื่อเราก็พอทราบกันอยู่ว่า เราสามารถทำให้ร่างกายอยู่ในท่าที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำได้ เราจึงสามารถลอยน้ำได้อยู่แล้ว  เชิญอ่านบทความ "เสื้อชูชีพ Read More.