รางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ ประจำปี ค.ศ. 2015 การค้นพบว่านิวตริโนเปลี่ยนชนิดได้

รางวัลโนเบลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี ค.ศ. 2015 ได้ยกย่องผลงาน “การค้นพบว่า นิวตริโนสามารถเปลี่ยนชนิดได้ ซึ่งนำไปสู่ข้อสรุปที่ว่า นิวตริโนมีมวล” ของสองทีมวิจัยที่นำโดย ทากะอะกิ คาจิตะ (Takaaki Kajita) และอาเธอร์ แมคโดนัลด์ Read More.

แนวคิดที่ผิดเพี้ยนไปเกี่ยวกับแรงยกบนปีกเครื่องบิน

เมื่อกล่าวถึงการลอยตัวของเครื่องบินในอากาศ หนังสือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่วนมากจะอธิบายคล้าย ๆ กันว่า เกิดจากการสร้างปีกเครื่องบินให้ด้านบนโค้งมากกว่าด้านล่าง เมื่อเครื่องบินเคลื่อนที่ไปในอากาศ อากาศที่ไหลผ่านด้านบนของปีกจะมีความเร็วมากกว่าอากาศที่ไหลผ่านใต้ปีก ผลจากการที่อากาศด้านบนของปีกเคลื่อนที่เร็วกว่าอากาศใต้ปีก ทำให้ความดันของอากาศใต้ปีกมากกว่า.... เชิญดาวน์โหลดบทความฉบับเต็มได้โดยคลิกที่ภาพด้านล่าง หรือ อ่านจากนิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 146 Read More.

กิจกรรมชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานสะอาด

  ในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ แบตเตอรี่จะเป็นแหล่งกักเก็บและให้พลังงานหลักในการใช้ชีวิตของผู้คน การทำกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่ และการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานสะอาด สามารถส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งพลังงานของอนาคตชนิดนี้ได้เป็นอย่างดี            เชิญอ่านบทความ "กิจกรรมชาร์จแบเตอรี่ด้วยพลังงานสะอาด" โดย นายรักษพล Read More.

ไซคลอยด์ (cycloid) รางโค้งเว้ามหัศจรรย์

ภาพที่เห็นคือรางลื่น 4 ราง ที่มีรูปร่างและระยะทางต่างกัน มีรางที่เป็นรางโค้ง 3 ราง และรางตรง 1 ราง มาทดลองและทายกันดูว่า ถ้าเคลื่อนที่จากจุดบนสุด เส้นทางของรางอันใดจะถึงพื้นก่อน  เชิญอ่านบทความฉบับเต็มได้ โดยดาวน์โหลดบทความ คลิกที่นี่ หรือ Read More.