ฟิสิกส์กับการขับเคลื่อน ทุกองคาพยพให้สังคมไทย เป็นอารยสังคม

กระผมได้นำเสนอความเป็นราชาแห่งวิทยาศาสตร์ของฟิสิกส์ และเรียกร้องชักชวนเพื่อนคุณครูให้ช่วยกันนำฟิสิกส์หวนคืนสู่บัลลังก์ แต่เพื่อนคุณครูวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศรวมทั้งกระผมก็ยอมรับโดยข้อเท็จจริง ที่ปรากฏว่าตามโครงสร้างของแนวความคิดหลักของวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ การเกิดความสนใจอย่างใหญ่หลวงและรวดเร็วใน “ปรัชญาการทดลอง” ที่เกิดขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 17 นั้นมีประวัติมาจากการหันหลังไปสนใจผลงานของนักปฏิบัติที่มีความคิดปราดเปรื่องทั้งหลายในอดีตไม่ใช่นักพูดจากสถานการณ์  เชิญอ่านบทความได้ โดยเข้าไปดาวน์โหลด คลิกที่นี่ หรือ (ถ้าใช้เวลาโหลดนาน) คลิกที่รูปภาพ       

ฟิสิกส์ในน้ำท่วม

 จากเหตุการณ์อุทกภัย สาเหตุหนึ่งที่ทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต คือ "ไฟฟ้าดูด" เนื่องจากมีไฟฟ้ารั่วในน้ำ ทั้งการถูกไฟฟ้าดูดระหว่างเส้นทางการเดินทาง และ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟฟ้าที่ดูดอยู่ภายในบ้านของตนเอง ซึ่งผู้ประสบอุทกภัยทุกคนควรตระหนักถึงอันตรายนี้และเตรียมป้องกันไว้ เชิญดาวน์โหลดบทความ "ฟิสิกส์ในน้ำท่วม" ฉบับเต็มได้โดย คลิกที่นี่ หรือ (ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกนิตยสาร) คลิกที่รูปภาพ  

การแตกของลูกโป่งที่บรรจุน้ำ [แอนิเมชั่น]

แอนิเมชั่นที่แสดงในบทความนี้เกิดจากการบันทึกการแตกของลูกโป่งที่บรรจุน้ำผสมกับสีย้อมผ้าด้วยกล้องความเร็วสูง ทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ปรากฏการณ์ดังกล่าวก็คือ การที่น้ำยังคงรักษาสภาพเดิมไว้ชั่วขณะหนึ่งแม้ว่าลูกโป่งจะแตกออกไปหมดแล้วก็ตาม