หลักสูตรวิชาฟิสิกส์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

................................         เชิญดาวน์โหลด มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้ วิชาฟิสิกส์ ระดับ ม.ปลาย สำหรับนักเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์ และ วิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ระดับ ม.ปลาย สำหรับนักเรียนที่ไม่เน้นวิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยคลิกที่รูปด้านล่าง  
 
....................................

Comments

comments