การสะท้อนและการหักเหของแสง

บทความฟิสิกส์, บทความแนะนำ, ฟิสิกส์

หลายคนอาจจะเคยได้ยินมาว่า “แสงเดินทางเป็นเส้นตรง ไม่ว่าจะอยู่ในตัวกลางไหนก็ตาม เช่น อากาศ น้ำ แก้ว หรือแม้กระทั่งในสุญญากาศ” คำกล่าวที่ว่านี้นั้นเป็นความจริง แต่ก็ยังมีสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้แสงปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ ตัวอย่างของปรากฏการณ์การเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ของแสง ได้แก่ การสะท้อน และการหักเหของแสง

การสะท้อนของแสง (Reflection) เป็นปรากฏการณ์ที่แสงมีการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ที่บริเวณรอยต่อของตัวกลาง 2 ชนิด โดยแสงจะเคลื่อนที่ย้อนกลับไปในตัวกลางเดิม

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

การหักเหของแสง (Refraction) เป็นปรากฏการณ์การที่แสงเคลื่อนที่จากตัวกลางหนึ่งไปยังอีกตัวกลางหนึ่งโดยมีทิศทางการเคลื่อนที่ที่แตกต่างจากทิศทางการเคลื่อนที่เดิม โดยการหักเหของแสงจะเกิดขึ้นที่บริเวณรอยต่อระหว่างตัวกลางทั้ง 2 ชนิด

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เมื่อแสงเคลื่อนที่่ผ่านตัวกลางสองชนิดที่มีลักษณะโปร่งแสง เช่น อากาศ แก้ว น้ำ น้ำแข็ง และเพชร จะเกิดปรากฏการณ์การสะท้อนและการหักเหขึ้นพร้อมกัน โดยแสงส่วนหนึ่งจะเคลื่อนที่เข้าไปในตัวกลางอีกตัวกลางหนึ่งและเกิดการหักเหขึ้น ทำให้แสงเคลื่อนที่เบนออกจากแนวการเคลื่อนที่เดิม ในขณะที่แสงส่วนที่เหลือจะเกิดการสะท้อนทำให้แสงเคลื่อนที่ย้อนกลับไปในตัวกลางเดิม

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ปัจจุบันนี้ ยังไม่มีการค้นพบตัวกลางใดที่สามารถสะท้อนแสงได้ 100 เปอร์เซนต์ กระจกเป็นตัวกลางหนึ่งที่สามารถสะท้อนแสงได้ดี โดยกระจกที่ดีนั้นจะสามารถสะท้อนแสงได้สูงประมาณ 90 เปอร์เซนต์ของแสงที่เข้ามาตกกระทบ ซึ่งทำให้สามารถเกิดภาพสะท้อนที่ชัดเจน การสะท้อนของแสงกลับไปกลับมาผ่านกระจก 2 แผ่นที่วางขนานกัน จะพบว่า ยิ่งแสงมีการสะท้อนกลับไปกลับมาเป็นจำนวนมากเท่าไร ภาพที่เกิดขึ้นจะมีความสว่างน้อยลงเท่านั้น นั่นคือ ภาพของแก้วที่ปรากฏอยู่ด้านหลังจะสว่างน้อยกว่า (มืดมากกว่า) ภาพของแก้วที่ปรากฏอยู่ด้านหน้า

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Comments

comments