การทดลองเสมือนจริงเรื่อง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย

การทดลองเสมือนจริง

.................................

  คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมการทดลองเสมือนจริง เรื่อง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย 

  • ก่อนจะใช้งานได้ ต้องดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Adobe Air คลิกเพื่อดาวน์โหลด Adobe Air
  • ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมีการบีบอัดให้มีขนาดเล็กลง ต้องใช้โปรแกรมขยายไฟล์ เช่น 7-zip
  • คู่มือการติดตั้งโปรแกรมการทดลองเสมือนจริงคลิกดูได้ที่ คู่มือการติดตั้ง
.................................  
..................... ....
.................................
วีดิทัศน์แนะนำการใช้โปรแกรมการทดลองเสมือนจริง เรื่อง การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ....
............................
..................... ....
....
จัดทำโดย สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์โลก สสวท. ....

Comments

comments