การทดลองเสมือนจริงเรื่อง การหาขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์

การทดลองเสมือนจริง

.................................

  คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมการทดลองเสมือนจริง เรื่อง การหาขนาดและทิศทางของแรงลัพธ์  

  • ก่อนจะใช้งานได้ ต้องดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม Adobe Air คลิกเพื่อดาวน์โหลด Adobe Air
  • ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมีการบีบอัดให้มีขนาดเล็กลง ต้องใช้โปรแกรมขยายไฟล์ เช่น 7-zip
  • คู่มือการติดตั้งโปรแกรมการทดลองเสมือนจริงคลิกดูได้ที่ คู่มือการติดตั้ง
.................................  
..................... ....
.................................
จัดทำโดย สาขาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์โลก สสวท. ....
............................

Comments

comments