แบบจำลองคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, ประเภทของสื่อ, เอกสารประกอบการสอนและอบรม

 เชิญดาวน์โหลดแบบจำลองคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สำหรับการจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับหัวข้อคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  โดยคลิกที่รูปด้านล่าง  

...................

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF ของแบบจำลองคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

...

 

......................

คลิกเพื่อดาวน์โหลด วิธีการสร้างแบบจำลอง

Comments

comments