ชุดภาพแอนะล็อกและภาพดิจิทัล

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, ประเภทของสื่อ, เอกสารประกอบการสอนและอบรม

เชิญดาวน์โหลดชุดภาพแอนะล็อกและภาพดิจิทัล สำหรับกิจกรรม 7.1 ของหนังสือเรียนฯ วิทยาศาสตร์กายภาพ เล่ม 2 โดยคลิกที่รูปด้านล่าง  

...................

คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ Word

...

 คลิกที่รูปเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF

......................

Comments

comments