การทดลอง: เสียงกับการเลี้ยวเบน

คลิปวีดิทัศน์, คลื่นเสียง, ฟิสิกส์

 

จุดประสงค์ เพื่อศึกษาสมบัติการเลี้ยวเบนของเสียง

วิธีทดลอง

  1. ต่อเครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงกับลำโพง 1 ตัว หมุนปุ่มเลือกความถี่ไปที่ 1 กิโลเฮิรตซ์ และปรับความดังของเสียงให้ดังพอสมควร
  2. นำลำโพงไปวางไว้ด้านหลังแผ่นไม้วางขวางกั้นทางเดินของคลื่นเสียงหรือประตูห้องเรียนซึ่งเปิดอยู่โดยให้ห่างจากประตู ประมาณ 1 เมตร
  3. ฟังเสียงที่อีกด้านหนึ่งของแผ่นไม้วางขวางกั้นทางเดินของคลื่นเสียงหรือประตูนอกห้องเรียน ซึ่งบังลำโพงไว้ ณ ตำแหน่งต่าง ๆ
  4. ทดลองซ้ำอีก 2 ครั้ง โดยเปลี่ยนความถี่เป็น 2 กิโลเฮิรตซ์ และ 3 กิโลเฮิรตซ์ ตามลำดับ

วีดิทัศน์การทดลอง

คำถามชวนคิด

  • ณ ตำแหน่ง A B และ C จะได้ยินเสียดังแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร
  • ถ้าเสียงเคลื่อนที่ในแนวตรงจากแหล่งกำเนิดโดยไม่เปลี่ยนทิศทางจะได้ยินเสียง ณ ตำแหน่ง A และ B หรือไม่
  • ความถี่ของเสียงสัมพันธ์กับการได้ยินเสียงดัง ณ ตำแหน่ง A B และ C หรือไม่ อย่างไร

 

Comments

comments