3D Printing สุดยอดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการพิมพ์ (ตอนที่ 1)

บทความ, สาระน่ารู้

    เครื่องพิมพ์สามมิติเป็นหุ่นยนต์อุตสาหกรรมประเภทหนึ่ง (Rapid Prototype: RP) ที่มีกำเนิดมานาน 30 กว่าปีแล้ว แต่นิยมใช้กันเพียงในบริษัทขนาดใหญ่ หรือ ในห้องปฏิบัติการ และเพิ่งได้รับความนิยม อย่างแพร่หลายเมื่อประมาณ ค.ศ. 2009 นี่เอง

    เชิญเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องพิมพ์สามมิติและแนวทางการนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้จากบทความ 3D Printing สุดยอดนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการพิมพ์ (ตอนที่ 1)  จากนิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 207 โดยคลิกที่ภาพปกนิตยสาร หรือ ภาพหน้าแรกของบทความด้านล่าง 

           

Comments

comments