เชิญรับความรู้พร้อมความบันเทิงในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 13

ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์สสวท. ร่วมกับท้องฟ้าจำลอง (เอกมัย) จัดฉายภาพยนตร์ในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 13   ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2560  พร้อมกับศูนย์จัดฉายภาพยนตร์ทั่วประเทศ โดยภายในปีนี้ การจัดฉายภาพยนตร์อยู่ภายใต้หัวข้อเรื่อง "ยุคแห่งมนุษยชาติ" ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://sciencefilm.ipst.ac.th/

Comments

comments