เปิดเทอมใหม่ พร้อมเปิดโลกแห่งการเรียนรู้แบบใหม่กับ IPST Learning Space

ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

IPST Learning Space #ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี สสวท. ที่ได้รับการออกแบบให้ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในอีกมิติให้กับคุณครู นักเรียนและผู้ที่สนใจ ผ่านทางเว็บไซต์ https://learningspace.ipst.ac.th/ ที่อัดแน่นไปด้วยสื่อการเรียนรู้หลัก 5 ระบบ ได้แก่ 


1.#ระบบอบรมครู | Teacher Professional Development System
2.#ระบบการสอบออนไลน์ | Online Testing System
3.#ระบบคลังความรู้ | SciMath.org
4.#ระบบการเรียนรู้ร่วมกัน | Collaborative Learning
5.#ระบบสำนักพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ | e-Publishing


โดยเนื้อหาในเว็บไซต์ครอบคลุมและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางฯ ที่ใช้ในโรงเรียน ใครที่อยากรู้รายละเอียดของระบบหลักทั้ง 5 ระบบ คลิกเข้าศึกษาการใช้งานได้ที่ https://learningspace.ipst.ac.th/

Comments

comments