นวัตกรรมการกักเก็บน้ำเลียนแบบสับปะรดสี

บทความ, สาระน่ารู้, สาระน่ารู้สะเต็มศึกษา

ผลงานวิจัยชนะเลิศ เรื่อง “นวัตกรรมการกักเก็บน้ำเลียนแบบสับปะรดสี” เป็นแนวทางหนึ่ง ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ เชิญอ่านเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมดังกล่าว

Comments

comments