ครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็มศึกษา

บทความ, สาระน่ารู้สะเต็มศึกษา

ผู้ได้รับรางวัลครูดีเด่นประเทศไทยด้านสะเต็มศึกษา (Thailand STEM Teacher Awards) ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2557 จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งสิ้น 11 คน เชิญอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ได้รับรางวัลแต่ละท่านได้จากนิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 203 แบบออนไลน์ โดยคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง                       

Comments

comments