ประสบการณ์การเยี่ยมชมกิจกรรมสะเต็มศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

บทความ, สาระน่ารู้สะเต็มศึกษา

เชิญศึกษาประสบการณ์จากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยคลิกที่ภาพด้านล่าง  

Comments

comments