ประสบการณ์การเยี่ยมชมกิจกรรมสะเต็มศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

บทความ, สาระน่ารู้สะเต็มศึกษา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ International STEM Education for Teachers Inspired by Fun Hands-on with Science, Technology, Engineering and Mathematics ได้จัดให้บุคลากรทางการศึกษาได้มีการเยี่ยมชมกระบวนการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา ของโรงเรียนในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่มีความก้าวหน้าด้านวิทยาการ เช่น Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), National Museum of Emerging Science and Innovation (Miraikan) ระหว่างวันที่ 19 - 23 เมษายน พ.ศ. 2559      

         อ่านเนื้อหาเพิ่มเติมได้จากนิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 203 แบบออนไลน์ โดยคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง

 

                    

Comments

comments