แบตเตอรี่ อุปกรณ์พลังงานแห่งอนาคต ตอนที่ 1

กลุ่มเป้าหมาย, ครู, นักเรียน, บทความ, บุคคลทั่วไป, ผู้ปกครอง, สาระน่ารู้

ในอนาคตอันใกล้ เราจะเข้าสู่ยุคที่สิ่งของต่าง ๆ รอบ ๆ ตัวเราสามารถเชื่อมต่อและสื่อสารกันได้ หรือที่เรียกว่า “อินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง” หรือ Internet of Things (เตือนตรานนท์, 2557) ที่จะส่งผลให้การดำรงชีวิตของผู้คนมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอีก ซึ่งอุปกรณ์พื้นฐานสำคัญของ “สรรพสิ่ง” ทั้งหลายที่ขาดไม่ได้คือ “แบตเตอรี่” ที่ใช้กักเก็บและให้พลังงานหล่อเลี้ยงอุปกรณ์ และเครื่องใช้ต่าง ๆ หลายล้านชิ้น ทำงานได้ตามต้องการ

เชิญอ่านบทความ "แบตเตอรี่ อุปกรณ์พลังงานแห่งอนาคต ตอนที่ 1" ได้จากหน้าต่างด้านล่าง หรือคลิกที่สัญลักษณ์ลูกศรมุมขวาบนของภาพ เพื่อเปิดหน้าต่างเอกสารใหม่

 

Comments

comments