ก้าวย่างอย่างอสุรกาย

กลุ่มเป้าหมาย, ครู, นักเรียน, บทความ, บุคคลทั่วไป, ผู้ปกครอง, สาระน่ารู้

ยานยนต์ขนส่งที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไป เป็นยานยนต์ที่ใช้ล้อเป็นกลไกในการเคลื่อนที่ เช่น รถยนต์ รถไฟ เป็นต้น ล้อเป็นกลไกที่เหมาะสำหรับการเคลื่อนที่ในแนวราบ แต่ในภูมิประเทศที่มีเส้นทางขรุขระ การนำยานยนต์เหล่านี้ไปใช้ในการขนส่งย่อมไม่สะดวก ไม่ปลอดภัย และต้องสูญเสียพลังงานมาก การคิดค้นและพัฒนาขาให้เป็นกลไกการเคลื่อนที่สำหรับยานยนต์เพื่อใช้ในการขนส่งในภูมิประเทศที่มีเส้นทางขรุขระจึงเป็นปัญหาที่ท้าทายสำหรับวิศวกรและนักประดิษฐ์ บทความนี้จะได้กล่าวถึงการออกแบบกลไกเท้าและสร้างแบบจำลองหุ่นยนต์ที่เดินด้วยเท้าตามที่ออกแบบไว้

เชิญอ่านบทความ "ก้าวย่างอย่างอสุรภาย" ได้จากหน้าต่างด้านล่าง หรือคลิกที่สัญลักษณ์ลูกศรมุมขวาบนของภาพ เพื่อเปิดหน้าต่างเอกสารใหม่

 

Comments

comments