สสวท. ประกาศรับสมัครงานหลายอัตรา

ข่าวทั่วไป, ข่าวประชาสัมพันธ์

   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นองค์การของรัฐ มีหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาหลักสูตร สื่อ อุปกรณ์ กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีแนวทางในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีของประเทศ บัดนี้ สสวท. มีความประสงค์รับสมัครพนักงานทั้งในกลุ่มวิชาการและกลุ่มอำนวยการ จำนวนหลายอัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครงาน ได้ที่โดยคลิกที่ลิงค์ด้านล่าง  

  1. ประกาศรับสมัครพนักงานกลุ่มวิชาการ
  2. ประกาศรับสมัครพนักงานกลุ่มอำนวยการ
  3. ประกาศรับสมัครงานของ สสวท. ในเว็บไซต์ของฝ่ายบุคลากร สสวท.
  4. ใบสมัครงาน สสวท.

Comments

comments