ตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์

ตัวอย่างข้อสอบ, ประเภทของสื่อ, แบบทดสอบ

เชิญศึกษาตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง ฟิสิกส์อะตอม พร้อมเฉลยและแนวการให้คะแนน คลิกได้ที่ภาพด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

 

Comments

comments