กิจกรรมชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานสะอาด

บทความ, บทความด้านการเรียนการสอน, บทความฟิสิกส์

  ในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้ แบตเตอรี่จะเป็นแหล่งกักเก็บและให้พลังงานหลักในการใช้ชีวิตของผู้คน การทำกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่ และการชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานสะอาด สามารถส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งพลังงานของอนาคตชนิดนี้ได้เป็นอย่างดี  

         เชิญอ่านบทความ "กิจกรรมชาร์จแบเตอรี่ด้วยพลังงานสะอาด" โดย นายรักษพล ธนานุวงศ์ นักวิชาการอาวุโส สสวท. ได้โดยคลิกที่ภาพด้านล่าง 

Comments

comments