นักวิชาการ ฟิสิกส์ สสวท. ร่วมพัฒนาครูกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาขาฟิสิกส์ สสวท.

    ระหว่างวันที่ 16 ธ.ค. 2558 - 16 ม.ค. 2559 ที่ผ่านมา นักวิชาการฟิสิกส์ ม. ปลาย สสวท. ได้เข้าร่วมนิเทศติดตามการสอนและพิจารณาแผนการสอนของครู ณ โรงเรียนวังไกลกังวล ในโครงการความร่วมมือพัฒนาครูกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อยกระดับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 

                 

 

Comments

comments