ตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ

ตัวอย่างข้อสอบ, ประเภทของสื่อ, แบบทดสอบ

เชิญศึกษาตัวอย่างข้อสอบ เรื่อง การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ พร้อมเฉลยและแนวการให้คะแนน คลิกได้ที่ภาพด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดไฟล์

 

Comments

comments