คลิปวิดีทัศน์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ

คลิปวีดิทัศน์, ประเภทของสื่อ, แรงและการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ

   เชิญคลิกที่ภาพด้านล่างเพื่อเข้าชมรายการคลิปวีดิทัศน์ "แรงและการเคลื่อนที่" ประกอบการเรียนรู้ตามหนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ฟิสิกส์ ของ สสวท. ผ่าน YouTube Channel ของ กลุ่มสาระฟิสิกส์ สสวท.

 


 

Comments

comments