เครื่องเคาะสัญญาณเวลา

ประเภทของสื่อ, อุปกรณ์การทดลอง

เชิญคลิกที่ภาพด้านล่างเพื่อศึกษา หลักการทำงาน ส่วนประกอบ และวิธีใช้ของเครื่องเคาะสัญญาณเวลา 

 

Comments

comments