ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือก (ฟิสิกส์) โอลิมปิกวิชาการ

บทความ, บทความฟิสิกส์

 เชิญทดลองทำข้อสอบคัดเลือก ฟิสิกส์โอลิมปิกวิชาการ โดยดาวน์โหลดตัวอย่างพร้อมเฉลยได้โดยคลิกที่ภาพด้านล่าง หรือ อ่านจากนิตยสาร สสวท. ฉบับที่ 145 ได้ที่ลิงค์ นิตยสาร สสวท. ฉบับย้อนหลัง 

Comments

comments