แผนการสอน การเคลื่อนที่ใน 1 และ 2 มิติ

แผนการสอน, แรงและการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ

เชิญดาวน์โหลดแผนการสอน เรื่อง การเคลื่อนใน 1 และ 2 มิติโดยคลิกที่รูปภาพด้านล่าง       

 

                    

Comments

comments