แผนการสอน การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

แผนการสอน, แรงและการเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ

เชิญดาวน์โหลดแผนการสอน เรื่อง การเคลื่อนที่โพรเจกไทล์ โดยคลิกที่รูปภาพด้านล่าง       

 

                    

Comments

comments