สาขาฟิสิกส์ สสวท. จัดอบรมการใช้ Physics Virtual Experiment

ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาขาฟิสิกส์ สสวท.

                 ระหว่างวันที่ 19 - 21 มี.ค. 2558 ที่ผ่านมา สาขาฟิสิกส์ สสวท. ได้จัดอบรมการใช้สื่อการทดลองเสมือนจริงทางฟิสิกส์ (Physics Virtual Experiment) จำนวน 9 สื่อการทดลอง ให้กับครู 37 ท่าน จาก12 โรงเรียน โดยสื่อการทดลองเสมือนจริงที่ทางสาขาฟิสิกส์ได้จัดทำขึ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้ทำการทดลองทางฟิสิกส์ด้วยตนเอง โดยไม่จำกัดสถานที่และเวลา และใช้ศึกษาทบทวนคู่กับการทดลองจริง สร้างเสริมให้เกิดความสนใจในการทำการทดลองจริง อีกทั้ง เป็นการช่วยแก้ปัญหาในเรื่องความไม่พร้อมในการจัดเตรียมอุปกรณ์การทดลองของผู้สอน 

                 ขณะนี้ ทางสาขาฟิสิกส์ได้จัดทำสื่อการทดลองเสมือนจริงเสร็จสมบูรณ์แล้วจำนวน 9 การทดลอง และกำลังดำเนินการปรับปรุง แก้ไข อีกจำนวน 9 การทดลอง และจะนำมาเผยแพร่ให้กับครูและนักเรียนที่สนใจจะนำไปใช้ก่อนสิ้นปี พ.ศ. 2558 นี้ ผู้สนใจคลิกดูรายละเอียดเกี่ยวกับสื่อการทดลองเสมือนจริงเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์สื่อการทดลองเสมือนจริงทางฟิสิกส์ สสวท. 

 


 

Comments

comments