ภาพจากงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ครั้งที่ 22 หรือ วทร. 22

ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวสาขาฟิสิกส์ สสวท.

                 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ในโรงเรียน ครั้งที่ 22 (วทร. 22) ได้จัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ. นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 5 - 7 มี.ค. 2558 โดยมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  สสวท. และ สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพการจัดงาน  ภายใต้หัวข้องาน "สะเต็มประเทศไทย นวัตกรรมการศึกษาไทย"  ในช่วงเวลา 3 วันของงาน มีครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และนิสิตนักศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 1,600 คน  ภายในงานมีกิจกรรมหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสวนา ฯลฯ อีกทั้ง มีการบรรยายพิเศษโดย รมช. กระทรวงศึกษาธิการ และ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

                  เชิญอ่านสรุปเนื้อหาการบรรยายพิเศษได้โดยคลิกที่่ลิงค์ http://www.moe.go.th/websm/2015/mar/082.html  และเชิญชมภาพส่วนหนึ่งของงานได้ที่โดยเลื่อนหน้าลงด้านล่าง หรือ สามารถดูภาพของงานเพิ่มเติม ทาง Facebook Fanpage ของงาน https://www.facebook.com/scimath22

 

 

 

 


  

 

Comments

comments