แผนการสอน เรื่อง แสงเลเซอร์ ตอนที่ 1 - 3

ฟิสิกส์อะตอมและฟิสิกส์นิวเคลียร์, แผนการสอน

เชิญดาวน์โหลดแผนการสอน เรื่อง แสงเลเซอร์ ตอนที่ 1 - 3 พร้อมใบกิจกรรม โดยคลิกที่รูปภาพ       

 

แผนการสอน และใบกิจกรรม เรื่อง แสงเลเซอร์ ตอนที่ 1    

                              แผนการสอน ตอนที่ 1                                               ใบกิจกรรม ตอนที่ 1

 

                    

แผนการสอน และใบกิจกรรม เรื่อง แสงเลเซอร์ ตอนที่ 2       

                       แผนการสอน ตอนที่ 2                                                      ใบกิจกรรม ตอนที่ 2

 

 

แผนการสอน และใบกิจกรรม เรื่อง แสงเลเซอร์ ตอนที่ 3           

                       แผนการสอน ตอนที่ 3                                                        ใบกิจกรรม ตอนที่ 3

 

Comments

comments