เครื่องเคาะสัญญาณเวลา

สื่อ Interactive

เชิญศึกษาเกี่ยวกับ "เครื่องเคาะสัญญาณเวลา" จากแอนิเมชันแบบมีปฏิสัมพันธ์

คลิกที่ภาพด้านล่างเพื่อศึกษาคู่มือและเข้าใช้แอนิเมชัน 

..........................

ticker_timer_cover

Comments

comments