จัดการเรียนการสอนฟิสิกส์อย่างไร ให้สนุก ปลูกความคิดสู่ปัญญา

บทความ, บทความด้านการเรียนการสอน, บทความฟิสิกส์

เราจะให้ผู้เรียนสนุกกับการสอนหรือการแสดงของเราได้นั้น เราเองต้องสนุกก่อน การจัดการเรียนการสอนเป็น "เป็นการแสดง" ชนิดหนึ่ง ที่มี "บทแสดง" ที่ยากมาก เพราะต้องแสดงให้การให้ความรู้เนียนไปกับการบันเทิง

เชิญอ่า่นบทความได้จากหน้าต่างด้านล่าง        

 

 

 

Comments

comments